(V)erkennen in Verbinding

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding

Deze complete zwangerschapscursus is voor u als zwangere, uw partner en uw ongeboren baby, dus zonder groep. In de begeleiding wordt jullie geleerd om uw ongeboren baby uit te nodigen naar jullie handen toe en voelbaar contact te maken. Het samen tijd nemen om stil te staan bij deze zwangerschap, het leren omgaan met de veranderingen in het lichaam, het welzijn van de moeder en de voorbereidingen op de geboorte, geven vertrouwen in het eigen kunnen. Het versterkt zelfvertrouwen, beter (h)erkennen van grenzen, accepteren van hulp en het hanteren van pijn. De vader krijgt een duidelijk ondersteunende rol. Er is aandacht voor de vormende relatie als gezin. Er is een algemeen programma, met alle ruimte voor persoonlijke vragen en wensen.

Een belevenis samen met uw partner tijdens de zwangerschap en geboorte in contact met jullie baby is goed voor elkaar!

De haptonomische zwangerschapsbegeleiding geeft aandacht aan:
 Het samen beleven van de zwangerschap, in contact met jullie ongeboren baby
 Het leren omgaan met de fysieke en mentale veranderingen in het lichaam van de moeder
 De ondersteunende rol van de partner
 De voorbereiding op de geboorte en de afstemming tussen partners tijdens het geboorteproces
 Leren omgaan met weeën en pijn en ontdekken welke baringshoudingen passend ervaren worden
 Vertrouwd leren worden met de signalen van de baby en hoe u als ouders hem/haar daarbij kunt ondersteunen en dragen

Voorbeeld uit de cursus

 Inhoud begeleiding

Aanstaande moeders raken hun ongeboren baby als vanzelfsprekend aan. De aanraking is zonder dwang en de intentie is liefdevol en duidelijk. De bevestigende aanraking vormt de leidraad in de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Het laat de ander voelen en weten dat hij/zij welkom is.

U volgt deze begeleiding samen met uw partner. U wordt samen geleerd hoe voelbaar contact kan worden gemaakt met jullie ongeboren baby. Door het uit te nodigen kan het naar jullie handen toe komen. Door de aanraking zelf te ervaren, te verkennen, te genieten en te wiegen wordt de gevoeligheid voor en van uw baby vergroot.

De vader vertegenwoordigt daarbij de buitenwereld, hij speelt een belangrijke rol. De liefdevolle handen van de ouders op de buik van de moeder laat de baby voelen dat het zich aan u kan toevertrouwen. Er ontstaat wederkerigheid. Dit bevordert de hechting, ook na de geboorte en is een goede basis voor de rest van zijn leven.

In de begeleiding is er aandacht voor het luisteren naar de signalen van uw eigen lichaam, en wordt er uitgelegd hoe u samen kunt omgaan met de veranderingen in het lichaam en het welzijn van de moeder. De baby begint letterlijk en figuurlijk plaats in te nemen. We kijken naar uw houding en beweging als moeder en de manier waarop u de baby in zich draagt. De ondersteunende rol die u als partner hierbij kan vervullen wordt verduidelijkt. Samen met uw partner wordt uw gevoel versterkt voor uw eigen schoot. Zo is het mogelijk te verzachten en uw schoot ruimer maken, voor uw baby, en blijft er ook plaats voor uzelf.

Er is ook aandacht voor de nieuwe gezinssituatie. In de relatie als ouders onderling en in relatie tot uw baby. Met zorg en oog voor elkaars behoeften, waarin ook ieder zijn eigen plek in mag nemen. Als vader of partner wordt u betrokken bij het veranderingsproces. Welke steun heeft de moeder nodig en hoe kunt u daarin afstemmen. Het vertrouwen in de eigen mogelijkheden wordt versterkt. De begeleiding biedt ruimte aan wat er leeft aan oude en nieuwe gevoelens. Vreugde, verdriet, boosheid, angst……Als alle emoties er binnen het contact mogen zijn, ontstaat er meer ruimte voor uzelf en voor de baby. De relatie kan zich verdiepen.

De begeleiding bereidt u samen voor op een zo natuurlijk mogelijk geboorteproces. Door goed op elkaar ingespeeld te zijn, wordt uw verbondenheid tijdens de baring versterkt. Er wordt een klimaat geschept waarin de baby een warm welkom wacht. U ontdekt samen hoe u om kunt gaan met de last en pijn, welke houdingen u passen bij het opvangen van de ontsluitingsweeën en hoe u kunt meegaan in de persdrang tijdens de baring.

U wordt aangemoedigd om op uw lichaam en gevoel te vertrouwen en in verbinding te blijven met elkaar en de baby. De aanstaande vader heeft een belangrijke rol als procesbewaker, ook wanneer het onverwachts anders loopt dan verwacht.

Als de baby ongeveer 6 weken oud is kijken we terug op de ervaring van de geboorte en richt de begeleiding zich op het omgaan met de nieuwe gezinssituatie. Vanuit het vertrouwdheid met de baby in de zwangerschap bent u na de geboorte gevoelig voor de signalen van de baby. De baby herkent uw tedere duidelijke aanraking. Samen leert u hoe u de baby kunt ondersteunen en dragen zodat het vanuit veiligheid het leven kan gaan verkennen. Met vertrouwen in eigen mogelijkheden, omdat het zich geborgen voelt. Tot het moment dat het letterlijk en figuurlijk op eigen benen kan staan.

Voorbeeld uit de cursus

 Praktische informatie:

 Individuele begeleiding op maat voor de zwangere vrouw, haar partner en de (on)geboren baby (In plaats van de partner kan ook een andere volwassene betrokken worden in de begeleiding als hij of zij de zwangere bijstaat tijdens de zwangerschap, de geboorte en erna de zorg voor het kind deelt)
 Start rond de vijfde maand wanneer de eerste kindbewegingen voelbaar zijn.
 Voor de bevalling gemiddeld vijf begeleidingen van één uur, na de bevalling tenminste één begeleiding, ongeveer 6 weken na de geboorte.
 U ervaart steeds wat er mogelijk is, waarmee u thuis verder kunt.
 Naast een algemeen programma is er altijd ruimte om af te stemmen op persoonlijke wensen.
 De praktijk is ook ‘s avonds op woensdag en donderdag geopend.


Hier vindt u een korte (3:09) informatiefilm van de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding: