(V)erkennen in Verbinding

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Angst voor de bevalling

Veel sterkte, het wordt zwaar.....
Veel sterkte, het wordt zwaar.....

In de praktijk blijkt dat bij zwangeren met bovenmatige angst voor de bevalling, gevoelens van “genieten van de zwangerschap" of "in blijde verwachting”, overschaduwd worden door angst. Soms heeft onbezorgdheid plaatsgemaakt voor angst doordat traject van zwanger raken niet vanzelfsprekend is verlopen of omdat er tijdens deze (of vorige) zwangerschap zorgen zijn ontstaan over de gezondheid van moeder en/of het ongeboren kindje of een eerdere heftige bevallingervaring waarbij een overheersend gevoel van onveiligheid en onzekerheid in een goede afloop is ontstaan. Zij zijn het vertrouwen kwijtgeraakt in hun eigen kunnen, hetgeen een indicatie kan zijn voor Haptotherapie.

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Bevestiging

Tijdens de zwangerschap kan via haptonomische zwangerschapsbegeleiding het driemanschap: “vader-moeder-kind” tastbaar gemaakt worden. Hierbij wordt aandacht gegeven aan zowel de autonomie van ieder afzonderlijk als voor het samen (één) voelen. U, als (aanstaande) ouders kunt al voor de geboorte een relatie opbouwen met jullie kindje. Door zo vroeg mogelijk een liefdevol en bevestigend contact met het ongeboren kindje op te bouwen, wordt de basis gelegd voor een veilige hechting. In dit contact met uw partner en kind zal u zich meer op uw gemak gaan voelen en ook het weer mogen genieten van deze zwangerschap ervaren. U verzacht zich en kan op een meer onbevangen en vanzelfsprekende manier actief zijn tijdens de bevalling. Tijdens deze sessies is het belangrijk dat de partner aanwezig is.

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding Haptotherapie

Als u als zwangere bovenmatige angst ervaart voor de bevalling, en het vertrouwen in uzelf, de omgeving, en/of een goed verloop van de bevalling (deels) bent kwijtgeraakt, kan een aanvullende behandeling door middel van Haptotherapie zinvol zijn. De therapie richt zich op de bewustwording van uw eigen vermogen om te voelen, door middel van gesprekken, oefeningen en directe aanraking. Zij activeren uw lichaamsbesef. De kern hiervan is het bewustmaken van uw vermogen om zich te openen (= toelaten en ervaren) en te sluiten voor gevoelsindrukken. Met aandacht voor het leren omgaan met pijn, het proces van bevallen met opvangen van de weeën en persen met gevoel. Als u zichzelf kan waarnemen en daarin grip ervaart op uzelf bent u beter in staat uw behoeftes kenbaar te maken aan uw partner en verloskundige. Samen met de nieuw verworven inzichten en ervaringen tijdens de therapie, kan de angst gaandeweg plaatsmaken voor een groeiend vertrouwen in eigen kunnen, om het kindje via een natuurlijke vaginale bevalling ter wereld te brengen. De daarbij horende gemoedsrust werkt sterk angstverminderend. De optredende veranderingen in aandacht en spanning geven ook een andere beleving van jullie kind en uw zwangerschap. Het stimuleren van het contact van jullie als (aanstaande) ouders en jullie kindje is bevestigend voor iedereen en vooral u als moeder. U zal zich meer ontspannen en op uw gemak voelen. U kunt meer onbevangen en actief zijn tijdens de bevalling.


Specifiek aan de orde komen:
 als zwangere vertrouwd raken met lichamelijkheid
 gevoelsmatig ruimte maken in de moederschoot
 concreet leren opvangen van de weeën
 praktisch oefenen van het omgaan met pijn

Veel plezier, er komt een kleintje!
Veel plezier, er komt een kleintje!

 Acht sessies

Haptotherapie tijdens de zwangerschap bestaat uit 8 sessies van circa een uur tussen de 16de en 35ste week van de zwangerschap waarin specifieke vaardigheden worden geleerd.

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit het aanvullende pakket.


Hier vindt u een korte (3:09) informatiefilm van de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding:
Bevallingsangst

Waarom zou je met die bezorgdheid blijven rondlopen? Als je angstig bent voor de bevalling, zul je er mogelijk gevoelsmatig niet bij betrokken willen zijn, terwijl gevoelsmatige betrokkenheid juist een bijdrage kan leveren aan het goede verloop van de geboorte van je kindje en ook belangrijk is voor een positief belevingsgevoel achteraf. Bespreek je zorgen gerust met je haptotherapeut. Bij een vermoeden van angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap, is het altijd zinvol om ook de verloskundige of gynaecoloog daarvan op de hoogte te stellen. Sylvia Nauta-Verhoef heeft zich gespecialiseerd in het effectief behandelen van bevallingsangst en werkt nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en psychologen


 Links

Met goed gevoel bevalt beter
http:// www.metgevoelbevaltbeter.nl
Praktijken

Kennis
Verloskunde
Kennispoort Verloskunde
Gynaecologie
Psychiatrie en zwangerschap

Multidisciplinaire samenwerking
www.geboortezorgapeldoorn.nl

Nuttige sites
RIVM-website www.loketgezondleven.nl
www.moedersvoormoeders.nl
www.zwangerstraks.nl
www.zwangernu.nl
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2018/zwanger-vergoedt-zorgverzekering
www.entadministratie.nl
www.veiligheid.nl
www.voedingscentrum.nl
www.cicli.nl

Therapie en begeleiding
Haptotherapeuten, lid VVH
Haptonomische zwangerschapsbegeleiders
Lactatiedeskundigen
Psychologen
EMDR
Bekkenfysiotherapeuten
Seksuologen