(V)erkennen in Verbinding

Haptotherapeut / Haptotherapie Haptotherapie

Haptotherapie is een therapie die gebaseerd is op de haptonomie. Het doel is om inzicht te geven in de manier waarop u in het leven staat en in de wijze waarop u omgaat met uw problemen. Gedragspatronen worden voelbaar.

Elk lichaam doet ervaringen op via tasten en voelen. Deze positieve en negatieve ervaringen worden opgeslagen en vormen u als mens. Zij hebben invloed op de manier waarop u naar uzelf kijkt, hoe u naar de omgeving kijkt en zijn zichtbaar in voorkeurshoudingen en spanning in het lichaam en in de manier waarop u relaties aangaat.

Ieder mens voelt, maar niet iedereen luistert ernaar, of de signalen worden verkeerd begrepen. Zo raakt betekenisvolle informatie op de achtergrond. Dat kan het begin van veel klachten zijn. De balans tussen gevoel, denken en doen is dan verstoord.

Haptotherapie wil die natuurlijke harmonie van voelen, denken en doen herstellen, zodat u de signalen van het lichaam weer op de juiste manier kunt begrijpen.

‘In verbinding met onszelf kunnen we voelen wat goed voor ons is en wat niet’

De haptotherapeut gaat met u in gesprek en via oefenvormen en een bevestigende aanraking ervaart u dat u er mag zijn met uw eigen-aardigheden. U wordt geleerd te luisteren naar uw eigen lichaam.

Via oefenvormen wordt u duidelijk welke mogelijkheden het gevoel biedt, in relatie tot de mensen om u heen. Uw gevoel voor de omgeving wordt vergroot. U wordt meer bewust van uw behoefte aan ruimte en grenzen, afstand en nabijheid, kunnen openen en afsluiten.

Door de bevestigende aanraking wordt u geleerd wat uw eigen lichaam aangeeft. U kan zich bewogen en geraakt voelen. U wordt zich bewust van de betekenis van opgeslagen ervaringen en gevoelens in uw lichaam.

U wordt uitgedaagd om zelf in beweging te komen en zich verder te ontwikkelen. U wordt gestimuleerd om andere manieren te ontdekken in het omgaan met uw problemen. Door uw gevoelens en de rol die uw lichaam hierbij speelt serieus te nemen zal u in staat zijn (meer) verbinding met uzelf en de mensen om u heen te ervaren. Het versterkt het gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen, en zelfontplooiing. Het verhoogt de draag- en veerkracht en verandert de context van uw klachten en problemen. Hierdoor kunt u ze beter dragen, verminderen of zelfs doen verdwijnen.


Haptotherapeut / Haptotherapie Voor wie

Binnen de Haptotherapie worden kinderen (in samenwerking met hun ouders) of volwassenen begeleidt met:
 Vragen rond persoonlijke zingeving
 Opvoeding en ontwikkelingsvragen o.a. bij gedragsproblemen
 Ouder kind relatie
 Moeite met het herkennen en ervaren van gevoelens
 Overbelasting, Burn-out
 Het omgaan met intimiteit, nabijheid en grenzen
 Negatief lichaamsbeeld/zelfbeeld
 Beschadigd vertrouwen in eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of geestelijke overbelasting
 Angst in de zwangerschap en rond de bevalling
 Relationele problematiek
 Verwerking na verlies, rouw

Haptotherapie is niet geschikt ter vervanging van medische ingrepen of waar psychische klachten verbonden zijn aan ernstige psychiatrische stoornissen. Indien de cliënt toestemming verleent zal bij complexe problematiek altijd samenwerking worden gezocht met de behandelend arts/ psycholoog of verwijzer.


 Werkwijze

Na veelal telefonische aanmelding volgt er een oriënterend gesprek waarin de behandelmogelijkheden worden verduidelijkt. Afhankelijk van uw hulpvraag worden afspraken gemaakt over de aanpak van de begeleiding. De opzet, duur en mogelijkheden zullen tevens in dit gesprek worden aangegeven. Met regelmaat wordt geëvalueerd of er voldoende aansluiting is. Er wordt gekeken of alles naar wederzijdse tevredenheid verloopt, of er een aanpassing nodig is of dat de behandeling afgerond kan worden