(V)erkennen in Verbinding

 Wetenschappelijk onderzoek

Haptotherapie bij chronische pijn

Informatiebrief voor cliënten met pijnklachten
Geachte mevrouw, mijnheer,
In de praktijk is gebleken dat haptotherapie kan helpen bij chronische pijn en nu willen wij dat graag wetenschappelijk onderzoeken bij mensen met pijnklachten, mits zij 18 jaar of ouder zijn.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?
Alle deelnemers vullen – thuis op hun computer – drie keer een vragenlijst in op de volgende momenten:
1. Bij aanvang van de haptotherapie
2. Drie maanden na aanvang van de haptotherapie
3. Vijf maanden na aanvang van de haptotherapie

Er wordt gevraagd naar de beleving van de pijn en het hebben van bepaalde klachten. Het beantwoorden van deze vragen kost per keer ongeveer 20-30 minuten.


Wat houdt de behandeling in?
De therapie is hetzelfde als wanneer u niet zou deelnemen aan het onderzoek en bestaat uit acht ontmoetingen van ieder ongeveer 60 minuten. Deze ontmoetingen vinden plaats in een periode van circa drie maanden. Haptotherapie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een cliënt met chronische pijn, te bereiken door het vergroten van lichaamsbewustzijn, het verbeteren van het gevoel van controle over pijn en de gevolgen voor het dagelijks leven. Haptotherapie maakt gebruik van inzichtverlenende gesprekken, verschillende vaardigheidsoefeningen en de directe aanraking.

Voor- en nadelen van deelname
Deelname aan dit onderzoek levert voor uzelf niet direct een persoonlijk voordeel op. U helpt ons echter om de zorg voor mensen met chronische pijn in de toekomst te verbeteren. De nadelen zijn alleen de tijd die u kwijt bent aan het invullen van de vragenlijsten.

Beslissing
Deelname is geheel vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. U krijgt gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en wanneer u maar wilt stoppen, zonder ons daarvoor de reden te geven.

Uw gegevens
Alle gegevens die wij van u krijgen worden veilig bewaard en anoniem behandeld. Dat doen wij door uw gegevens van een onderzoeksnummer te voorzien. Alleen de onderzoeker Gert Klabbers heeft de lijst die het onderzoeksnummer met de individuele naam verbindt. Die lijst wordt veilig en apart van de gegevens bewaard. Wij garanderen u dat uw gegevens nooit in handen van derden komen.
Verzekering Voor de deelnemers aan dit onderzoek is geen aparte collectieve verzekering afgesloten, omdat er sprake is van reguliere hulpverlening binnen de eerstelijns gezondheidszorg en betrokken hulpverleners allemaal individueel daarvoor verzekerd zijn.
Onvoorziene omstandigheden

Mochten er zich onvoorziene situaties voordoen, dan beslist u steeds zelf of u met dit onderzoek wilt doorgaan. Als uw welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek.

Onafhankelijk arts
Indien u behoefte heeft om met een onafhankelijke arts te praten over uw deelname, dan kunt u zich richten tot Drs. Harald Laman, Revalidatiearts bij Revalidatie Friesland.
E-mail: h.laman@revalidatie-friesland.nl
of telefonisch: 0522-233456 (tijdens kantooruren op dinsdags, woensdags en vrijdags).

Voor eventuele opmerkingen of klachten over dit onderzoek kunt u zich richten tot de ‘Ethics Review Board’ van Tilburg School of Behavioral Sciences via erb@tilburguniversity.edu

Wetenschappelijk onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:
− Professor Dr. Ad J. J. M. Vingerhoets Hoogleraar Klinische Psychologie, Tilburg University, Tilburg.
− Dr. Gert A. Klabbers. Telefoon: 055-5760004 / Mobiel: 06-53175514 Postdoctoraal wetenschappelijk onderzoeker, Tilburg University, Tilburg.
Haptotherapeut en Fysiotherapeut, Therapiecentrum Ietje Kooistraweg 25, Apeldoorn.

Hoe u kunt gaan deelnemen:
Nu u heeft kunnen lezen wat deelname aan dit onderzoek voor u betekent, kan deelname op de volgende manier eenvoudig worden gestart:
1. U vult nu het toestemmingsformulier in om te laten weten dat u deelneemt.
2. U geeft het formulier aan uw haptotherapeut
3. Uw haptotherapeut verstrekt uitsluitend uw naam en e-mailadres aan de onderzoekers
4. U ontvangt per e-mail rechtstreeks een URL en inlogcode

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om alles zorgvuldig door te lezen.
Als u wilt meedoen, vul dan het toestemmingsformulier in
en geef dat aan uw therapeut.